Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht behandelt het recht inzake een faillissement. Dit is een procedure waarbij op verzoek van een schuldenaar of van diens schuldeisers een algeheel beslag gelegd kan worden op het vermogen van de schuldenaar. Een faillissement wordt uitgesproken als de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

Miners – Klibansky. President RB Amsterdam 08-02-1990. KG 1990, 97.

Uitspraak: Miners/Klibansky Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Huurovereenkomst; 39 Fw werkt niet jegens de echtgenoot indien koude uitsluiting Vindplaats: President RB Amsterdam 08/02/1990; KG 1990, 97 Feiten: De heer en mevrouw Klibansky huren van Miners een woning. Ze zijn buiten gemeenschap van goederen gehuwd. Klibansky wordt in staat van faillissement verklaard op 31/10 en Miners zegt op […]

Miners – Klibansky. President RB Amsterdam 08-02-1990. KG 1990, 97. Meer lezen »

Sociaal Plan Van Gelder. HR 12-01-1990. NJ 1990, 662

Arrest: Sociaal Plan Van Gelder Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Kan een vóór de faillietverklaring gesloten overeenkomst het stelsel der wet doorbreken? Vindplaats: HR 12/01/1990; NJ 1990, 662 Feiten: Van der Kooi is sinds 1939 in dienst bij papierfabriek Van Gelder (VGP) die in 1981 in staat van faillissement wordt verklaard. Door de curatoren wordt Van der

Sociaal Plan Van Gelder. HR 12-01-1990. NJ 1990, 662 Meer lezen »

Gas en Water. HR 20-03-1981. NJ 1981, 640

Arrest: Gas en Water Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Schuldeiser ogv overeenkomst; Mag nutsbedrijf na faillietverklaring leveranties opschorten? Vindplaats: HR 20/03/1981; NJ 1981, 640 Feiten: De heer H. Bakker heeft een schuld aan het energiebedrijf. Hij komt in surséance en wordt later failliet verklaard. In de algemene voorwaarden van het nutsbedrijf staat dat zij het recht heeft

Gas en Water. HR 20-03-1981. NJ 1981, 640 Meer lezen »

Hermans – Teixeira de Mattos. HR 28-11-1930. NJ 1931, 253

Arrest: Hermans – Teixeira de Mattos Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Boedelschuld; Beslag op afzonderlijke delen van vermogen dan mogelijk Vindplaats: HR 28/11/1930; NJ 1931, 253 Feiten:  Eiser in deze zaak was advocaat Hermans, in zijn hoedanigheid van curator van ene Lansdorp In een vonnis van de RB is de curator (in zijn hoedanigheid van curator, dus

Hermans – Teixeira de Mattos. HR 28-11-1930. NJ 1931, 253 Meer lezen »

Brandwijk-Guis vs Jurgens. HR 28-06-1991. NJ 1991, 727.

Arrest: Brandwijk-Guis vs Jurgens. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake:  Beroep door een schuldeiser op 69 Fw. Gebrek aan belang. Vindplaats: Bundel blz. 235; HR 28-06-1991. NJ 1991, 727. Feiten: G.G. Brandwijk is failliet. Op 11 januari 1991 verkoopt hij alle 196 aandelen in de Algemene Bouwmaatschappij Brandwijk B.V. aan zijn broer Arie.

Brandwijk-Guis vs Jurgens. HR 28-06-1991. NJ 1991, 727. Meer lezen »

Van Kempen en Begeer – Blankenstein en Tiethoff. HR 25-09-1987. NJ 1988, 136

Samenvatting arrest Van Kempen en Begeer/Blankenstein en Tiethoff. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake: Niet te scheiden boedel twee failliete vennootschappen. Gezamenlijke verificatievergadering Vindplaats: Bundel blz. 346; HR 25-09-1987. NJ 1988, 136. Feiten: VKB en Furness zijn schuldeisers. Door aandeelhouder en bestuurders zijn van 2 failliete ondernemingen (DCW en Zilfa) de boedels feitelijk

Van Kempen en Begeer – Blankenstein en Tiethoff. HR 25-09-1987. NJ 1988, 136 Meer lezen »

Aalburgse Bandencentrale. HR 11-01-1980. NJ 1980, 563

Samenvatting arrest Aalburgse Bandencentrale Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake:  Bescherming derde te goeder trouw in periode tussen faillietverklaring en publicatie? Vindplaats: Bundel blz. 27; HR 11-01-1980. NJ 1980, 563 Feiten: Maas wordt failliet verklaard op 16 juni. Het faillissement wordt pas gepubliceerd op 29 juni. Buiten medeweten van zijn curator heeft Maas

Aalburgse Bandencentrale. HR 11-01-1980. NJ 1980, 563 Meer lezen »

Bloemsma – Staat. HR 17-04-1959. NJ 1961, 573

Arrest: Bloemsma – De Staat. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel. Inzake: Taak van de rechter-commissaris => hij is niet aansprakelijk uit onrechtmatige daad bij niet goed vervullen. Vindplaats: NJ 1961, 573 Feiten: Een curator, mr Reuser, wordt ervan beschuldigd niet goed de gelden van een gefailleerde te hebben belegd. Hij wordt beschuldigd van

Bloemsma – Staat. HR 17-04-1959. NJ 1961, 573 Meer lezen »

Scroll naar boven