Bestuursrecht

Het bestuursrecht betreft het recht van de actieve overheidsbemoeienis. Het bestuursrecht kan onderverdeeld worden in het algemene en het bijzondere bestuursrecht. Het algemene bestuursrecht is grotendeels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht(Awb), waar het bijzondere bestuursrecht te vinden is in verschillende bijzondere wetten.

In het bestuursrecht en de AWB staan drie begrippen centraal: het bestuursorgaan, de belanghebbende en het besluit.

Hieronder vind u een overzicht van de meest belangrijke arresten in de rechtspraak op het gebied van bestuursrecht inclusief een samenvatting (uittreksel) en volledige tekst van elk arrest.

Scroll naar boven