Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht betreft vooral de regels die gelden tussen werknemer en werkgever. Het arbeidsrecht wordt ook wel sociaal recht genoemd omdat ook het sociaal verzekeringsrecht erbij hoort. Het arbeidsrecht verspreidt zich over het publiek recht en het privaatrecht.
Civiel recht is te vinden in o.a.:
• Boek 7 titel 10 (arbeidsovereenkomsten)
• Wet op de CAO
• Wet op de ondernemingsraden

Publiek recht is te vinden in o.a.:
• Arbo-wet (arbeidsomstandigheden)
• ATW (arbeidstijden)
• BBA (ontslagrecht)

Het arbeidsrecht heeft een beschermingsfunctie (bijv. ontslagrecht en de kantonrechtersformule) omdat de werknemer zich vaak in een zwakkere positie bevindt tegenover de werkgever.

Hieronder vind u een overzicht met samenvatting van de belangrijkste arresten op het gebied van arbeidsrecht.

Scroll naar boven