Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789

Pos van den Bosch Vindplaats: HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789 Aanvaarden van een schenking kan een on­rechtmatige daad opleveren. Wanneer men weet dat de schenker wanprestatie pleegt, in aanmerking genomen dat de begiftigde ,in een vertrouwensrelatie, overwegende invloed op de schenker had. * Tevens kan de rechter tot een vorm van schadevergoeding veroordelen anders dan …

Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789 Lees meer »

Miners – Klibansky. President RB Amsterdam 08-02-1990. KG 1990, 97.

Uitspraak: Miners/Klibansky Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Huurovereenkomst; 39 Fw werkt niet jegens de echtgenoot indien koude uitsluiting Vindplaats: President RB Amsterdam 08/02/1990; KG 1990, 97 Feiten: De heer en mevrouw Klibansky huren van Miners een woning. Ze zijn buiten gemeenschap van goederen gehuwd. Klibansky wordt in staat van faillissement verklaard op 31/10 en Miners zegt op …

Miners – Klibansky. President RB Amsterdam 08-02-1990. KG 1990, 97. Lees meer »

Sociaal Plan Van Gelder. HR 12-01-1990. NJ 1990, 662

Arrest: Sociaal Plan Van Gelder Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Kan een vóór de faillietverklaring gesloten overeenkomst het stelsel der wet doorbreken? Vindplaats: HR 12/01/1990; NJ 1990, 662 Feiten: Van der Kooi is sinds 1939 in dienst bij papierfabriek Van Gelder (VGP) die in 1981 in staat van faillissement wordt verklaard. Door de curatoren wordt Van der …

Sociaal Plan Van Gelder. HR 12-01-1990. NJ 1990, 662 Lees meer »

Gas en Water. HR 20-03-1981. NJ 1981, 640

Arrest: Gas en Water Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Schuldeiser ogv overeenkomst; Mag nutsbedrijf na faillietverklaring leveranties opschorten? Vindplaats: HR 20/03/1981; NJ 1981, 640 Feiten: De heer H. Bakker heeft een schuld aan het energiebedrijf. Hij komt in surséance en wordt later failliet verklaard. In de algemene voorwaarden van het nutsbedrijf staat dat zij het recht heeft …

Gas en Water. HR 20-03-1981. NJ 1981, 640 Lees meer »

Hermans – Teixeira de Mattos. HR 28-11-1930. NJ 1931, 253

Arrest: Hermans – Teixeira de Mattos Onderwerp: Schuldeisers Inzake: Boedelschuld; Beslag op afzonderlijke delen van vermogen dan mogelijk Vindplaats: HR 28/11/1930; NJ 1931, 253 Feiten:  Eiser in deze zaak was advocaat Hermans, in zijn hoedanigheid van curator van ene Lansdorp In een vonnis van de RB is de curator (in zijn hoedanigheid van curator, dus …

Hermans – Teixeira de Mattos. HR 28-11-1930. NJ 1931, 253 Lees meer »

Brandwijk-Guis vs Jurgens. HR 28-06-1991. NJ 1991, 727.

Arrest: Brandwijk-Guis vs Jurgens. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake:  Beroep door een schuldeiser op 69 Fw. Gebrek aan belang. Vindplaats: Bundel blz. 235; HR 28-06-1991. NJ 1991, 727. Feiten: G.G. Brandwijk is failliet. Op 11 januari 1991 verkoopt hij alle 196 aandelen in de Algemene Bouwmaatschappij Brandwijk B.V. aan zijn broer Arie. …

Brandwijk-Guis vs Jurgens. HR 28-06-1991. NJ 1991, 727. Lees meer »

Van Kempen en Begeer – Blankenstein en Tiethoff. HR 25-09-1987. NJ 1988, 136

Samenvatting arrest Van Kempen en Begeer/Blankenstein en Tiethoff. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake: Niet te scheiden boedel twee failliete vennootschappen. Gezamenlijke verificatievergadering Vindplaats: Bundel blz. 346; HR 25-09-1987. NJ 1988, 136. Feiten: VKB en Furness zijn schuldeisers. Door aandeelhouder en bestuurders zijn van 2 failliete ondernemingen (DCW en Zilfa) de boedels feitelijk …

Van Kempen en Begeer – Blankenstein en Tiethoff. HR 25-09-1987. NJ 1988, 136 Lees meer »

Aalburgse Bandencentrale. HR 11-01-1980. NJ 1980, 563

Samenvatting arrest Aalburgse Bandencentrale Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake:  Bescherming derde te goeder trouw in periode tussen faillietverklaring en publicatie? Vindplaats: Bundel blz. 27; HR 11-01-1980. NJ 1980, 563 Feiten: Maas wordt failliet verklaard op 16 juni. Het faillissement wordt pas gepubliceerd op 29 juni. Buiten medeweten van zijn curator heeft Maas …

Aalburgse Bandencentrale. HR 11-01-1980. NJ 1980, 563 Lees meer »

Scroll naar boven