onrechtmatige daad

Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789

Pos van den Bosch Vindplaats: HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789 Aanvaarden van een schenking kan een on­rechtmatige daad opleveren. Wanneer men weet dat de schenker wanprestatie pleegt, in aanmerking genomen dat de begiftigde ,in een vertrouwensrelatie, overwegende invloed op de schenker had. * Tevens kan de rechter tot een vorm van schadevergoeding veroordelen anders dan …

Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789 Lees meer »

Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42

POS-VAN DEN BOSCH HR 17-11-1967 Relevant wetsartikel: art.6:162 BW, Oud BW art. 1401 Eiser had een schenking van een 86-jarige schenkster aanvaard, wetende dat verweerder t.a.v. het onroerende goed een koopoptie had. De HR achtte onrechtmatige daad bewezen, nu eiser wist van het nadeel dat verweerder door de schenking zou lijden. Een passende vorm van …

Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42 Lees meer »

Scroll naar boven