Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42

POS-VAN DEN BOSCH HR 17-11-1967 Relevant wetsartikel: art.6:162 BW, Oud BW art. 1401 Eiser had een schenking van een 86-jarige schenkster aanvaard, wetende dat verweerder t.a.v. het onroerende goed een koopoptie had. De HR achtte onrechtmatige daad bewezen, nu eiser wist van het nadeel dat verweerder door de schenking zou lijden. Een passende vorm van […]

Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42 Meer lezen ยป