materieel strafrecht

Krakersarrest – HR 02-02-1971, NJ 1971, 385

KRAKERSARREST                                                                       art. 138 Sr. De HR: in art. 138 SR wordt met bescherming van de huisvrede bedoelt  de vrede van de bewoner. Bij een leegstaand huis is er dus geen sprake van dit misdrijf aange­zien de eigenaar van de woning niet door artikel 138 SR wordt beschermd.

Krakersarrest – HR 02-02-1971, NJ 1971, 385 Meer lezen »

Elektriciteitsarrest – HR 23-05-1921 – NJ1921, 564

ELECTRICITEITSARREST                                                                      310 WvSr Casus: Een tandarts tapt meer elektriciteit af dan waarvoor hij betaalt. Hij wordt beschuldigd van diefstal, artikel 310, Rechtsvraag: a) Is elektrische energie een goed, kan het worden weggenomen? Is het zichtbaar / tastbaar? Hoe abstracter de delictsomschrijving, hoe meer eronder kan vallen. In dit geval werd uiteindelijk beslist dat elektriciteit

Elektriciteitsarrest – HR 23-05-1921 – NJ1921, 564 Meer lezen »

Scroll naar boven