Azewijnse paard – HR 06-04-1915

Azewijnse paard Casus Een wet uit 1914 machtigt de Kroon “in geval van oorlog of oorlogsge­vaar” de uitvoer van goederen tijdelijk te verbieden. Een op grond van deze wet uitgevaardigd Koninklijk Besluit verbood de uitvoer van paarden. Desondanks trok verdachte een paard de grens over. Anderhalve maand later werd dit KB ingetrokken en er kwam […]

Azewijnse paard – HR 06-04-1915 Meer lezen »