Blauboer-Berlips. HR 3 maart 1905, W 8191

1  Blauboer-Berlips Wetsartikel: 6:251/252 De eigenaar (Berlips) die zich contractueel heeft verplicht op zijn land een weg aan te leggen blijft daartoe gebonden, ook wanneer hij het onroerend goed (de grond) inmiddels aan een ander in eigendom heeft overgedragen. Deze verplichting gaat niet over op de nieuwe eigenaar, Berlips blijft contractueel verbonden om de weg […]

Blauboer-Berlips. HR 3 maart 1905, W 8191 Meer lezen »