Krakersarrest – HR 02-02-1971, NJ 1971, 385

KRAKERSARREST                                                                       art. 138 Sr. De HR: in art. 138 SR wordt met bescherming van de huisvrede bedoelt  de vrede van de bewoner. Bij een leegstaand huis is er dus geen sprake van dit misdrijf aange­zien de eigenaar van de woning niet door artikel 138 SR wordt beschermd.

Krakersarrest – HR 02-02-1971, NJ 1971, 385 Meer lezen »