Brandwijk-Guis vs Jurgens. HR 28-06-1991. NJ 1991, 727.

Arrest: Brandwijk-Guis vs Jurgens. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake:  Beroep door een schuldeiser op 69 Fw. Gebrek aan belang. Vindplaats: Bundel blz. 235; HR 28-06-1991. NJ 1991, 727. Feiten: G.G. Brandwijk is failliet. Op 11 januari 1991 verkoopt hij alle 196 aandelen in de Algemene Bouwmaatschappij Brandwijk B.V. aan zijn broer Arie. […]

Brandwijk-Guis vs Jurgens. HR 28-06-1991. NJ 1991, 727. Meer lezen »