Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789

Pos van den Bosch Vindplaats: HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789 Aanvaarden van een schenking kan een on¬≠rechtmatige daad opleveren. Wanneer men weet dat de schenker wanprestatie pleegt, in aanmerking genomen dat de begiftigde ,in een vertrouwensrelatie, overwegende invloed op de schenker had. * Tevens kan de rechter tot een vorm van schadevergoeding veroordelen anders dan […]

Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789 Meer lezen ¬Ľ