Salabiaku 07-10-1988, NJ 1991, 351

SALABIAKU                                                                        6 EVRM

Casus: Salabiaku (reiziger) is zijn koffer kwijt en neemt een andere mee waar hasjiesj in blijkt te zitten. De Franse rechter is van mening dat het niet uitmaakt of hij wist wat er in de koffer zat. In de delictsomschrijving stond enkel “bezit” van drugs (geen opzet of schuld) en de man was in bezit.

Salabiaku beroept zich op artikel 6 lid 2 EVRM: schending onschuldclausule (de veronderstelling van de onschuld tot bewezenverklaring). Wat hij in feite zegt is dat het OM maar moet bewijzen dat hij schuldig is. De Europese Commissie en het Europese Hof zijn van mening dat deze onschuldclausule slechts speelt als de verdachte volgens de delictsomschrijving geen kans heeft om zijn onschuld te bewijzen.

Dit arrest gaat over de bewijslast en behoort eigenlijk tot het strafprocesrecht.

 

Scroll naar boven