Visch – van Rooyen. HR 31-05-1963. NJ 1966, 340

Arrest: Visch/van Rooyen Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel Inzake: Nietigheid beding werkt alleen jegens curator; recht van compensatie Vindplaats: HR 31/05/1963; NJ 1966, 340 Feiten: Visch is failliet gegaan. Hij werkte als agent voor Van Rooyen en verkocht voor hem vlees. In de overeenkomst tussen Visch en Van Rooyen staat dat een gedeelte …

Visch – van Rooyen. HR 31-05-1963. NJ 1966, 340 Lees meer »

Bloemsma – Staat. HR 17-04-1959. NJ 1961, 573

Arrest: Bloemsma – De Staat. Onderwerp: Het bestuur van de failliete boedel. Inzake: Taak van de rechter-commissaris => hij is niet aansprakelijk uit onrechtmatige daad bij niet goed vervullen. Vindplaats: NJ 1961, 573 Feiten: Een curator, mr Reuser, wordt ervan beschuldigd niet goed de gelden van een gefailleerde te hebben belegd. Hij wordt beschuldigd van …

Bloemsma – Staat. HR 17-04-1959. NJ 1961, 573 Lees meer »

Administratieve Dienstverlening Bussum – Planex. HR 22-07-1991. NJ 1991, 748

Arrest: Administratieve Dienstverlening Bussum – Planex Onderwerp: de faillietverklaring Vindplaats: HR 22-07-1991. NJ 1991, 748. Feiten: In dit arrest werd in hoger beroep de beslissing tot faillietverklaring vernietigd op de grond dat Planex een compensabele tegenvordering had op Roham die tenminste gelijk was aan de vordering van Roham op Planex. Rohan heeft de vordering op …

Administratieve Dienstverlening Bussum – Planex. HR 22-07-1991. NJ 1991, 748 Lees meer »

Roham – Planex. HR 07-12-1990. NJ 1991, 216

Arrest: Roham/Planex Onderwerp: De faillietverklaring Inzake: Summierlijk gebleken van het bestaan van een vorderingsrecht; tegenvordering. Vindplaats: HR 07-12-1990. NJ 1991, 216 Feiten: Het Hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat niet summierlijk is gebleken van het bestaan van het vorderingsrecht van de schuldeiser als vereist in art. 6 lid 3 F (faillissementswet). Het Hof heeft …

Roham – Planex. HR 07-12-1990. NJ 1991, 216 Lees meer »

Offermans – Lucassen. HR 22-07-1988. NJ 1988, 912

Arrest: Offermans/Lucassen Onderwerp: De faillietverklaring Inzake: Is slechts één schuldeiser genoeg om een faillissement uit te spreken? Vindplaats: HR 22-07-1988. NJ 1988, 912 Rechtsvraag: Kan een schuldenaar failliet worden verklaard als is gebleken dat slechts één schuldeiser onbetaald is gebleven? Is er voldaan aan het criterium “opgehouden te betalen” in de zin van art. 1 …

Offermans – Lucassen. HR 22-07-1988. NJ 1988, 912 Lees meer »

Jennissen – Thebrath HR 07-02-1958. NJ 1958, 202 De faillietverklaring

Arrest: Jennissen / Thebrath Vindplaats: HR 07-02-1958. NJ 1958, 202 Onderwerp: De faillietverklaring Rechtsvraag: Kan een faillissement worden vernietigd in hoger beroep na intrekken van de aanvraag hiervan door de schuldeiser? Als degene die het faillissement van de schuldenaar heeft aangevraagd in HB zijn aanvrage intrekt, leidt dat dan tot vernietiging van de faillietverklaring? Hoge …

Jennissen – Thebrath HR 07-02-1958. NJ 1958, 202 De faillietverklaring Lees meer »

Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42

POS-VAN DEN BOSCH HR 17-11-1967 Relevant wetsartikel: art.6:162 BW, Oud BW art. 1401 Eiser had een schenking van een 86-jarige schenkster aanvaard, wetende dat verweerder t.a.v. het onroerende goed een koopoptie had. De HR achtte onrechtmatige daad bewezen, nu eiser wist van het nadeel dat verweerder door de schenking zou lijden. Een passende vorm van …

Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42 Lees meer »

Niet behandelde longinfectie – HR 25 juni 1996 – NJ 1997,563

Niet behandelde longinfectie – HR 25 juni 1996 – NJ 1997,563 Casus: Vriend schiet vriendin neer in de hals, deze loopt een dwarslaesy op. Arts:” Het slachtoffer besloot om niet meer tot een operatie over te gaan.” Het slachtoffer intervenieert hier zelf. Ze overlijdt vervolgens aan een niet behandelde longinfectie. De verdachte wordt veroordeeld wegens …

Niet behandelde longinfectie – HR 25 juni 1996 – NJ 1997,563 Lees meer »

Scroll naar boven