Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789

Pos van den Bosch

Vindplaats: HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789

Aanvaarden van een schenking kan een on­rechtmatige daad opleveren. Wanneer men weet dat de schenker wanprestatie pleegt, in aanmerking genomen dat de begiftigde ,in een vertrouwensrelatie, overwegende invloed op de schenker had. * Tevens kan de rechter tot een vorm van schadevergoeding veroordelen anders dan in geld, natura. Art. 6:103

Betreft wetsartikel: 6:103 BW en 6:162 BW

-Uitlokken en profiteren door een derde van wanprestatie kan onder omstandig­he­den een onrechtmatige daad opleveren (vereist is de wetenschap plus).

-De rechter is bevoegd een andere vorm van schadevergoeding te bevelen dan voldoening in geld. I.c. levering van de boerderij aan V.d.Bosch (6:103).

Zie volledige tekst van arrest Pos van den Bosch

Scroll naar boven