Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42

POS-VAN DEN BOSCH
HR 17-11-1967
Relevant wetsartikel: art.6:162 BW, Oud BW art. 1401

Eiser had een schenking van een 86-jarige schenkster aanvaard, wetende dat verweerder t.a.v. het onroerende goed een koopoptie had. De HR achtte onrechtmatige daad bewezen, nu eiser wist van het nadeel dat verweerder door de schenking zou lijden.

Een passende vorm van schadevergoeding kan hierin liggen, dat eiser veroordeeld wordt een prestatie te verrichten, welke geschikt is de schade weg te nemen (i.c. overdracht van het huis aan verweerder).

Scroll naar boven