Offermans – Lucassen. HR 22-07-1988. NJ 1988, 912

Arrest: Offermans/Lucassen

Onderwerp: De faillietverklaring

Inzake: Is slechts één schuldeiser genoeg om een faillissement uit te spreken?

Vindplaats: HR 22-07-1988. NJ 1988, 912

Rechtsvraag: Kan een schuldenaar failliet worden verklaard als is gebleken dat slechts één schuldeiser onbetaald is gebleven? Is er voldaan aan het criterium “opgehouden te betalen” in de zin van art. 1 lid 1 F als er slechts één schuldeiser is?

Hoge Raad: Voor zover de subonderdelen ten betoge strekken dat ook bij het onvoldaan laten van slechts één schuldeiser een schuldenaar kan verkeren in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen in de zin van art. 1 lid 1 F, falen zij. In het stelsel van de Faillissementswet beoogt immers het faillissement verdeling door de curator van het vermogen van de schuldenaar onder diens gezamenlijke schuldeisers. Dat brengt mee dat voor faillietverklaring geen plaats is ten aanzien van een schuldenaar die niet meer dan één schuldeiser heeft.

 

Scroll naar boven