Haarlemse doodslag HR 07-05-1985, NJ 1985, 821

Haarlemse doodslag HR 07-05-1985, NJ 1985, 821

Casus: A steekt B in de hals, B gaat pas na zeven dagen dood. Is A verant­woordelijk?

Verweer:” de man had in het ziekenhuis beter behandeld kunnen worden.”

De opzet was echter gericht op de dood en de man is dood. De opzet breidt dus de aansprake­lijkheidscirkel uit. De Hoge Raad vindt dat de dood van het slachtoffer redelijkerwijs valt toe te rekenen aan de verdachte. De leer van het Letale Longemboliearrest wordt dus bevestigd.

Scroll naar boven