Eierschedelarrest – Hof Amsterdam, 14-06-1939

EIERSCHEDELARREST

Het slachtoffer van een vechtpartij had een eierschedel (zeer zwakke schedel) en is na één slag dood.

Relevant wetsartikel: Art. 300 Sr.

Casus
Een man gooit tijdens een echtelijke ruzie een pantoffel naar het hoofd van zijn  vrouw. De pantoffel komt terecht boven het oor van de vrouw, waardoor een kleine bloeding ontstaat. Een paar uur later overlijdt de vrouw in het ziekenhuis. Hier blijkt dat de vrouw een abnormaal dunne schedel had, (eierschedel, een zeldzame vorm van breekbaarheid van de schedel).
Hierdoor had de getroffen pantoffel een veel ernstiger gevolg dan bij ‘normale’ mensen.

De man staat terecht voor mishandeling de dood ten gevolge hebbende, subsidiair mishandeling.

De rechtsvraag
Is er een causaal verband tussen het overlijden van de vrouw en het gooien van de pantoffel?

Overweging
De rechtbank: de dood van de vrouw is niet aan de man toe te rekenen. Overweging: ‘een worp (met die pantoffel) is onder de ten laste gelegde omstandigheden, niet geschikt en voorbestemd om de dood te veroorzaken.’ De dood was geen voorzienbaar gevolg.

Het gevolg en de oorzaak passen in dit geval niet bij elkaar.
Het Hof: rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, dus ook op de omstandigheid dat de vrouw een erg dunne schedel had. Het Hof veroordeelt de man voor mishandeling met de dood tot gevolg, omdat de dood van de vrouw een rechtstreeks gevolg was van de worp met de pantoffel. Het Hof let op de structuur van het delict mishandeling. Hier zit een gevaar zettend element in en mishandeling is sowieso al risicovol en kan makkelijk tot ongewenste gevolgen leiden. Het gevolg wordt toegerekend aan de man, ondanks dat de opzet op de dood van zijn vrouw ontbreekt.

De zeldzame afwijking van het slachtoffer staat er niet aan in de weg dat in het algemeen te voorzien was dat bepaald gedrag tot zwaar lichamelijk letsel kan leiden. Er is sprake van causaal verband tussen de worp met de pantoffel door de man en de dood van de vrouw.

 

Scroll naar boven