Strafrecht materieel

Niet behandelde longinfectie – HR 25 juni 1996 – NJ 1997,563

Niet behandelde longinfectie – HR 25 juni 1996 – NJ 1997,563 Casus: Vriend schiet vriendin neer in de hals, deze loopt een dwarslaesy op. Arts:” Het slachtoffer besloot om niet meer tot een operatie over te gaan.” Het slachtoffer intervenieert hier zelf. Ze overlijdt vervolgens aan een niet behandelde longinfectie. De verdachte wordt veroordeeld wegens …

Niet behandelde longinfectie – HR 25 juni 1996 – NJ 1997,563 Lees meer »

Letale longembolie HR 12-09-1978, NJ 1979/60

LETALE LONGEMBOLIE, HR 12-09-1978  NJ 1979/60 In dit arrest wordt de leer van de ‘redelijke toerekening’ voor het eerst gehanteerd. De leer van de voorzienbare toerekening (Spoorwegovergang arrest) wordt verlaten. Casus: Het slachtoffer van een aanrijding wordt ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen waarna zij na 12 dagen uiteindelijk overlijdt aan een longembolie, die als …

Letale longembolie HR 12-09-1978, NJ 1979/60 Lees meer »

Salabiaku 07-10-1988, NJ 1991, 351

SALABIAKU                                                                        6 EVRM Casus: Salabiaku (reiziger) is zijn koffer kwijt en neemt een andere mee waar hasjiesj in blijkt te zitten. De Franse rechter is van mening dat het niet uitmaakt of hij wist wat er in de koffer zat. In de delictsomschrijving stond enkel “bezit” van drugs (geen opzet of schuld) en de man …

Salabiaku 07-10-1988, NJ 1991, 351 Lees meer »

Krakersarrest – HR 02-02-1971, NJ 1971, 385

KRAKERSARREST                                                                       art. 138 Sr. De HR: in art. 138 SR wordt met bescherming van de huisvrede bedoelt  de vrede van de bewoner. Bij een leegstaand huis is er dus geen sprake van dit misdrijf aange­zien de eigenaar van de woning niet door artikel 138 SR wordt beschermd.

Elektriciteitsarrest – HR 23-05-1921 – NJ1921, 564

ELECTRICITEITSARREST                                                                      310 WvSr Casus: Een tandarts tapt meer elektriciteit af dan waarvoor hij betaalt. Hij wordt beschuldigd van diefstal, artikel 310, Rechtsvraag: a) Is elektrische energie een goed, kan het worden weggenomen? Is het zichtbaar / tastbaar? Hoe abstracter de delictsomschrijving, hoe meer eronder kan vallen. In dit geval werd uiteindelijk beslist dat elektriciteit …

Elektriciteitsarrest – HR 23-05-1921 – NJ1921, 564 Lees meer »

Uitzendburo CITO – HR 24-10-1978 – NJ 1979/52

UITZENDBURO CITO Relevant wetsartikel: 45 Sr In dit arrest verlaat de Hoge Raad de causale pogingsleer en gaat over tot de finale pogingsleer. Casus: Twee overvallers bellen aan bij een uitzendbureau. Hun gelaat gedeelte­lijk bedekt, in het bezit van schietklare wapens en een lege weekendtas. Uit deze gedragingen volgt hun intenties om over te gaan …

Uitzendburo CITO – HR 24-10-1978 – NJ 1979/52 Lees meer »

Scroll naar boven