Blauboer-Berlips. HR 3 maart 1905, W 8191

1  Blauboer-Berlips

Wetsartikel: 6:251/252

De eigenaar (Berlips) die zich contractueel heeft verplicht op zijn land een weg aan te leggen blijft daartoe gebonden, ook wanneer hij het onroerend goed (de grond) inmiddels aan een ander in eigendom heeft overgedragen. Deze verplichting gaat niet over op de nieuwe eigenaar, Berlips blijft contractueel verbonden om de weg aan te leggen.

Hoge Raad: Relatieve rechten gaan niet over op opvolgers onder bijzondere titel.

Samenvatting: De eigenaar van een zaak verbindt niet onder bijzondere titel aan een opvolgende eigenaar. Plichten uit persoonlijke verbintenis gaan niet over. Art. 6:251, 252.

 

Volledige tekst arrest Blauboer-Berlips.

Scroll naar boven